Rubio Puigvert, Maria. 2022. Reflexions Entorn De La Soledat. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar 7 (1-2), 41-43. http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/283.