Garcia Anglada, NĂºria. 2021. Tenen Sentit Els Mites En El Segle XXI?. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar 6 (1-2), 26-27. http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/271.