Espuny Crespo, Josep. 2021. Parlar D’ètica I Valors Des De La Incertesa Crònica. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar 6 (1-2), 16-17. http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/262.