Teixidor Valle, Ferran. 2019. Precarietat I Llibertat. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar 5 (1), 16-17. http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/202.