Romero Ruiz, Jaume. 2019. «Llibertats I Repressió». Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar 4 (2). http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/198.