Llorens i Garcia, Òscar. 2019. Límits De La Ciència Natural. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar 4 (2), 10-11. http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/180.