Bardera Poch, Damià. 2018. El Pensament De Sèneca: Literatura D’autoajuda?. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar 4 (1), 11-12. http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Pensament-Seneca.