Teixidor Valle, Ferran. 2019. Més Enllà. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar 4 (2), 21-23. http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/164.