Crespo Ribot, Víctor. 2019. Ortega Y Gasset: De La Vacuïtat Humana a La Metafísica Com a Orientació Radical. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar 4 (2), 24-26. http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/157.