Teixidor Valle, Ferran. 2017. El Deute I La Culpa. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar 3 (1), 26-28. http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/101.