PARDINI GISPERT, P. Christine Korsgaard sobre l’estatus moral dels animals. Filosofia, ara! Revista per a pensar, v. 7, n. 1-2, p. 33-37, 13 fev. 2022.