GARCIA ANGLADA, N. Tenen sentit els mites en el segle XXI?. Filosofia, ara! Revista per a pensar, v. 6, n. 1-2, p. 26-27, 20 mar. 2021.