BELTRAN DEL REY, J. Qui s’inventa una pregunta, comença a filosofar. Filosofia, ara! Revista per a pensar, v. 6, n. 1-2, p. 28, 20 mar. 2021.