RUBIO BARRERA, R. Del paisatge a l’entorn per a conservar la natura. Filosofia, ara! Revista per a pensar, v. 6, n. 1-2, p. 10-12, 20 mar. 2021.