BARO VAQUERO, A. Bertolt Brecht y el arte de la revoluciĆ³n. Filosofia, ara! Revista per a pensar, v. 5, n. 1, p. 8-9, 7 ago. 2019.