LLUÍS FONT, P. L’analítica kantiana del fet moral. Filosofia, ara! Revista per a pensar, v. 4, n. 1, p. 4-6, 4 ago. 2018.