TEIXIDOR VALLE, F. Més enllà. Filosofia, ara! Revista per a pensar, v. 4, n. 2, p. 21-23, 21 jan. 2019.