PÀEZ BLANCH, R. Què fer amb la pregunta "què he de fer?". Filosofia, ara! Revista per a pensar, v. 4, n. 1, p. 13-14, 5 ago. 2018.