Pujol, M. (2016). Creativitat, credulitat i el concepte de naturalesa humana en Nietzsche. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 2(2), 13-15. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/63