Molina Cervera, R. (2022). El fantasma de la soledat. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 7(1-2), 41. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/296