Pardini Gispert, P. (2022). Christine Korsgaard sobre l’estatus moral dels animals. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 7(1-2), 33-37. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/293