Rubio Puigvert, M. (2022). Reflexions entorn de la soledat. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 7(1-2), 41-43. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/283