Garcia Anglada, N. (2021). Tenen sentit els mites en el segle XXI?. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 6(1-2), 26-27. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/271