Saurina del Hoyo, J. (2021). Tenen sentit els mites en el món del segle XXI?. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 6(1-2), 25-26. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/269