Llobera i Trias, I., & Singer, P. (2021). A favor del veganisme. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 6(1-2), 21-24. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/265