CALBO ANGRILL, J. (2021). L’ evoluci`´ó dels paradigmes ambientalistes (1960-2020). Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 6(1-2), 5-9. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/261