Rubio Barrera, R. (2021). Del paisatge a l’entorn per a conservar la natura. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 6(1-2), 10-12. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/258