Pujol, M. (2021). A favor d’una educació en valors, tecnologia i medi ambient. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 6(1-2), 13-15. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/255