Barros Farr├ęs, A. (2020). La fantasma que mor dues vegades. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 5(2), 14-15. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/244