Horneros Prunés, M. (2020). L’arrelament en Weil i les subjectivitats: aliment de l’ànima humana (1/2). Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 5(2), 22-23. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/236