Flores Rodríguez, M. (2019). La humanitat, marcada per revolucions. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 5(1), 35. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/218