Valls Rota, X. (2019). L’ art de fer camí dialogat. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 5(1), 37-39. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/213