Baro Vaquero, A. (2019). Bertolt Brecht y el arte de la revoluciĆ³n. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 5(1), 8-9. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/209