Teixidor Valle, F. (2019). Precarietat i llibertat. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 5(1), 16-17. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/202