Romero Ruiz, J. (2019). Llibertats i repressió. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(2). Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/198