Alcoberro, R. (2019). L’Amistat; de Grècia a les Fake News. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(2), 16-20. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/193