Horneros Prunés, M. (2019). Les fronteres de la subjectivitat: desigualtat, discriminació i dominació. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(2), 14-15. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/188