Llorens i Garcia, Òscar. (2019). Límits de la Ciència Natural. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(2), 10-11. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/180