Llobera, I. (2018). Editorial vol. 4 num. 1. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(1), 3. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Editorial%20vol.4-no.1