Bardera Poch, D. (2018). El pensament de Sèneca: literatura d’autoajuda?. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(1), 11-12. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Pensament-Seneca