Lluís Font, P. (2018). L’analítica kantiana del fet moral. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(1), 4-6. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Kant-Fet-Moral