Teixidor Valle, F. (2019). Més enllà. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(2), 21-23. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/164