Singer, P., & Llobera i Trias, I. (2018). La soluciĆ³ de Singer a la pobresa mundial. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(1), 34-37. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Solucio-Singer-pobresa-mundial