Crespo Ribot, V. (2019). Ortega Y Gasset: de la vacuïtat humana a la metafísica com a orientació radical. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(2), 24-26. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/157