Regincós Escura, L. (2018). L’edició genètica: problemes ètics i la relació amb la moral i la dignitat humana de Kant. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(1), 28-30. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Genetica-etica-dignitat-Kant