Agusti Polis, A. (2018). Com s’obté la pau perpètua? Crítica a la resposta d’Immanuel Kant. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(1), 25-27. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Pau-perpetua-Kant