de Puig, I. (2015). El projecte Filosofia 3/18. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 1(01), 34-35. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/13