(1)
Saurina del Hoyo, J. Tenen Sentit Els Mites En El Món Del Segle XXI?. FA 2021, 6, 25-26.