(1)
CALBO ANGRILL, J. L’ Evoluci`´ó Dels Paradigmes Ambientalistes (1960-2020). FA 2021, 6, 5-9.