(1)
Rubio Barrera, R. Del Paisatge a L’entorn Per a Conservar La Natura. FA 2021, 6, 10-12.